Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Οι σχολές Πληροφορικής στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014

Στο μηχανογραφικό του 2014 θα βρείτε 46 συνολικά σχολές που σχετίζονται, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, με την Πληροφορική. Στις σχολές αυτές υπάρχουν 23 ΑΕΙ και 23 ΤΕΙ. Στοιχεία σχετικά με τις σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του 2013 μπορείτε να βρείτε σε προηγούμενο άρθρο μου.

Οι σχολές Πληροφορικής στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014

Στα τμήματα των ΑΕΙ υπάρχουν 10 πολυτεχνικές σχολές πενταετούς φοιτήσεως (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικοί Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων) και 13 σχολές τετραετούς φοίτησης (Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεματικής, Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας).

Στα τμήματα των ΤΕΙ υπάρχουν 11 σχολές Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, 1 σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων ΤΕ, 3 σχολές Μηχανισμών Αυτοματισμού ΤΕ, 5 σχολές Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, 2 σχολές Γεωπληροφορικής και 1 σχολή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής. Από τις σχολές αυτές άλλες εξετάζουν την Πληροφορική πιο σφαιρικά (όπως π.χ. οι Μηχανικοί Πληροφορικής ΤΕ) και άλλες εξετάζουν περισσότερο μία οπτική γωνία της Πληροφορικής (όπως π.χ. οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί).

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα αρχείο που περιέχει τα 46 τμήματα Πληροφορικής που υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014. Στα τμήματα των ΑΕΙ θα βρείτε τον αριθμό των εισακτέων για το έτος 2014 και τις βάσεις των ετών 2013 και 2012. Στα τμήματα των ΤΕΙ υπάρχει ο αριθμός των εισακτέων για το έτος 2014 και οι βάσεις για το έτος 2013 (δεν ενσωματώθηκαν οι βάσεις για το 2012 λόγω των μεγάλων αλλαγών που έγιναν πέρυσι). Και στις δύο περιπτώσεις τα τμήματα έχουν ταξινομηθεί με κριτήριο τη βάση της κάθε σχολής το 2013.
Πηγές:
  1. ΥΠΕΠΘ: Βαθμολογία 1ου και τελευταίου εισαγόμενου ανά Σχολή και Τμήμα 2013.
  2. Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
  3. Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) 2014

Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Υλικό για το δυαδικό σύστημα αρίθμησης

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής είναι η διδασκαλία του δυαδικού συστήματος αρίθμησης. Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε υλικό το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην τάξη για να κάνετε το μάθημα σας με ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο (το υλικό θα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα).Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Ένα παιχνίδι για τη διδασκαλία του μοντέλου αναφοράς OSI

Το μοντέλο διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων OSI είναι ένα θεωρητικό μοντέλο που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους δύο συστήματα έστω και αν είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Αποτελείται από 7 επίπεδα: εφαρμογής (application), παρουσίασης (presentation), συνεδρίας (session), μεταφοράς (transport), δικτύου (network), διασύνδεσης δεδομένων (data link) και φυσικό (physical).

OSI Model Game

Για τη διδασκαλία του παραπάνω μοντέλου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι OSI Model Game. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι πολύ απλοί. Στο κάτω μέρος υπάρχουν επτά ορθογώνια που αντιστοιχούν στα επτά επίπεδα του μοντέλου OSI. Με την έναρξη του παιχνιδιού αρχίζουν να πέφτουν κύκλοι από το πάνω μέρος της οθόνης οι οποίοι έχουν ακριβώς από πάνω τους μία ετικέτα που έχει σχέση με τα δίκτυα υπολογιστών (π.χ. ΙΕΕΕ 802.2, TCP, DHCP, Modem, DNS). Ο παίκτης πρέπει να μετακινήσει τους κύκλους με τα πλήκτρα αριστερά και δεξιά έτσι ώστε ο κύκλος να βρεθεί πάνω από το κατάλληλο επίπεδο. Τότε μπορεί να αφήσει τον κύκλο να πέσει σιγά - σιγά ή να πατήσει το πλήκτρο space για να πέσει αμέσως. Να σημειωθεί ότι ο παίκτης έχει στη διάθεση του 1 μόνο λεπτό για να κάνει όσες περισσότερες σωστές αντιστοιχήσεις μπορεί.

Example window of OSI Model Game

Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο είναι η ανατροφοδότηση που παρέχεται στο τέλος του παιχνιδιού (επιλογή Review). Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε την ανατροφοδότηση από ένα παιχνίδι στο οποίο έγιναν τρία λάθη (π.χ. μας λέει ότι το MAC θα έπρεπε να αντιστοιχηθεί στο επίπεδο DataLink και όχι στο επίπεδο Transport).

Review window of OSI Model Game

Πιστεύω ότι αν ο μαθητής παίξει αρκετές φορές το παραπάνω παιχνίδι και ελέγχει κάθε φορά την ανατροφοδότηση στο τέλος του παιχνιδιού θα μάθει πολύ γρήγορα να κάνει σωστές αντιστοιχήσεις και κατά συνέπεια θα εξοικειωθεί με έννοιες που αφορούν το επίπεδο αναφοράς OSI. Θα πρότεινα να δοθεί το παιχνίδι αυτό στους μαθητές για να το παίξουν και να το μάθουν στο σπίτι τους. Στη συνέχεια θα πρότεινα να γίνει ένα πρωτάθλημα μέσα στην τάξη που θα αναδείξει τον καλύτερο παίκτη.

Πηγή : GoCertify

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Scratch : Ένα φύλλο εργασίας για τις εντολές σχεδίασης

Η σχεδίαση αντικειμένων με χρήση εντολών είναι μία από τις πιο ευχάριστες δραστηριότητες των μαθητών στο Scratch. Για να βοηθήσω την εξοικείωση των μαθητών με τις εντολές σχεδίασης, που βρίσκονται στην παλέτα Πένα, δημιούργησα το παρακάτω φύλλο εργασίας το οποίο και χρησιμοποιώ μετά τη διδασκαλία των εντολών στις παλέτες Κίνηση και Όψεις.


Στο φύλλο αυτό οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από απλά ερωτήματα αλλά και από τη δοκιμή έτοιμων σεναρίων κώδικα. Τα ερωτήματα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζουμε ένα σχήμα, τον τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζουμε με κενά, τον τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζουμε με άλλο χρώμα ή με άλλο μέγεθος πένας και τέλος τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε αντίγραφα των sprites.Όλα τα φύλλα εργασίας για τα μαθήματα πληροφορικής στο Γυμνάσιο μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι από το Σεπτέμβριο του 2014 θα αρχίσουν να ανεβαίνουν ανανεωμένα τα φύλλα εργασίας του Scratch ώστε να υποστηρίζουν την έκδοση 2.0

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Έφηβοι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης [Infographic]

Η εταιρεία ikid δημιούργησε ένα πολύ ενδιαφέρον infographic στα Ελληνικά για τη σχέση των εφήβων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο infographic αναφέρεται ότι το 50% των εφήβων σήμερα χρησιμοποιεί κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης περισσότερες από μία φορές την ημέρα. Επίσης ότι το 95% των μαθητών 12-17 ετών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και το 81% χρησιμοποιεί κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 21% των μαθητών κάτω των 13 ετών χρησιμοποιεί κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (αν και πιστεύω ότι το ποσοστό αυτό αυξάνεται συνεχώς).


Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. είναι η ανταλλαγή ιδεών αλλά και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Τέλος μπορείτε να διαβάσετε ποιοι είναι οι πιο διαδεδομένοι τρόποι πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες αλλά και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. 


Πηγή : ikids


Δείτε επίσης ένα ακόμα infographic στα Ελληνικά από τα ikid για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό.


Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Φύλλα εργασίας για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου

Στο άρθρο αυτό (το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς) θα βρίσκονται συγκεντρωμένα, και ανά τάξη, όλα τα φύλλα εργασίας που έχω δημιουργήσει για τα μαθήματα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο.Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Muvizu : Ένα δωρεάν πρόγραμμα 3D Animation για αρχάριους

Το Muvizu είναι ένα διασκεδαστικό και εύκολο στη χρήση πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε 3D Animations. Παρέχεται σε δύο εκδόσεις: μία δωρεάν η οποία έχει κάποιους περιορισμούς (π.χ. ένα υδατογράφημα) και μία πλήρη έκδοση η οποία στοιχίζει 75 δολάρια.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα έτοιμων χαρακτήρων αλλά και πολλά πρόσθετα (τα οποία ονομάζονται assets) για να επεκτείνετε τις δυνατότητες του προγράμματος. Το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι ένα ενδιαφέρον σενάριο αφού όλα τα υπόλοιπα θα τα υλοποιήσετε εύκολα με το πρόγραμμα.

Δείτε πρώτα το επίσημο βίντεο του προγράμματος.


Δείτε στη συνέχεια ένα πολύ καλό εισαγωγικό βίντεο για το Muvizu στα Ελληνικά.Και τέλος μη ξεχάσατε να δείτε τα επίσημα tutorials της εφαρμογής.

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Να βελτιώσουμε τις παρουσιάσεις μας [Παρουσίαση]

Η υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων Γιακουμάτου Τερέζα μας προκαλεί να βελτιώσουμε τις παρουσιάσεις μας μέσα από μία δική της καταπληκτική παρουσίαση.


Μεταξύ άλλων αναφέρεται σε συμβουλές για τη διαδικασία της παρουσίασης, στην ορθογραφία, στη χρήση των γραμματοσειρών και των εικόνων, το μέγεθος των τίτλων και πολλά ακόμα.

Πως οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν τον κόσμο μας [TED Video]

O Κέβιν Σλέιβιν υποστηρίζει ότι ζούμε σε ένα κόσμο σχεδιασμένο - και ολοένα περισσότερο ελεγχόμενο από - για αλγόριθμους. 

Σε αυτήν την καθηλωτική ομιλία από το TEDGlobal, επιδεικνύει πως πολύπλοκα προγράμματα υπολογιστών καθορίζουν: τεχνικές κατασκοπείας, τιμές μετοχών, σενάρια ταινιών, και την αρχιτεκτονική. Και προειδοποιεί ότι συγγράφουμε κώδικα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, με επιπλοκές τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε.


Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Pivot Animator : Ένα πρόγραμμα για να δημιουργήσετε δισδιάστατα stick-man animations

Το Pivot Animator (αλλιώς Pivot StickFigure Animator ή και Pivot)  είναι μία δωρεάν εφαρμογή με την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε όμορφα δισδιάστατα stick-man animations και να τα αποθηκεύσετε στη συνέχεια είτε ως εικόνες gif είτε ως βίντεο σε μορφή avi είτε ως ξεχωριστές εικόνες.


Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι αρκετά απλό και εύκολο στη χρήση. Αυτό που στην ουσία έχετε να κάνετε είναι να χειριστείτε τις φιγούρες μετακινώντας τις κόκκινες λαβές. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε εικόνες που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους (τα καλούμενα frames). Όταν οι εικόνες αυτές τοποθετηθούν η μία μετά την άλλη δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης.


Η δημιουργία του animation απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με προγράμματα όπως είναι το Flash επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα του motion tweening. Ωστόσο είναι φανερή η μεγάλη ευελιξία που έχει ο δημιουργός του animation αφού ρυθμίζει και την παραμικρή κίνηση. Ένα επίσης χαρακτηριστικό της νέας έκδοσης είναι η δυνατότητα εισαγωγής εικόνων φόντου αλλά και απλών εικόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο animation. Υπάρχουν επίσης και έτοιμοι χαρακτήρες αλλά και αντικείμενα τα οποία μπορούν να χρησιμποιηθούν.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε μία δημιουργία μαθητών των Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης που είχε παρουσιαστεί στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής (η δημιουργία έγινε με την προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής).